Nükleer Güç Santralleri Ve Türkiye

1.DÜNYADA NÜKLEER SANTRALLERİNE İLİŞKİN SAYISAL VERİLER

• Tablo-l’de görüldüğü üzere, dünyada elektrik üretiminde kömür ilk sırayı alırken, ikinci sırada doğalgaz gelmektedir. Ülkemizde ise doğalgaz ilk, kömür ikinci sırada yer almaktadır.

• Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi oranı dünyada %3,7 iken, ülkemizde % 3,1 seviyesindedir (Tablo 1).

• Dünya elektrik ihtiyacının yaklaşık % 13'ünü nükleer enerjiden karşılamaktadır (Tablo 1).

Enerji Kaynakları

Dünya1

Türkiye2

Petrol

% 4,6

Etiketler: 

Güneş Enerjisi

Güneşin enerjisini üç yolla kullanabiliriz, güneş enerjisi derken bu üçü arasındaki farkı belirtmek önemlidir:

  • 1. Pasif ısı. Güneşten bize doğal olarak ulaşan ısıdır. Bina tasarımında dikkate alınabilir, böylece daha az ilave ısı gerekir.
  • 2. Elektrik üretimi. Fotovoltaik (PV) ve Odaklanmış Güneş Enerjisi (CSP).
  • 3. Güneş Termal. Burada güneş ısısı su ısıtmada kullanılır.

PV Sistemleri:

Enerji İletim Hatlarında Kullanılan İletim Parafudrları için Kullanılan Terimler Ve Uygulamalar

Geri Atlama (BackAashover ) : Yıldırım enerji iletim hatlarında kullanılan koruma iletkenine veya direğin direkt üzerine düştüğü zaman oluşur. Yıldırım deşarj akımı direkten ve direğin toprak direnci üzerinden toprağa akar. Hattın izolasyonuna karşı potansiyel bir fark üretir. Böyle durumlarda enerji iletim hattının izolasyon dayanma gücünü aşan ani (hızlı) bir aşırı gerilim oluşur. Özellikle direklerin topraklama direnç değerleri yüksek ise backAashover (geri atlama) çok yaygın oluşur.Bu yüzden direklerin topraklama dirençlerinin yüksek olmaması ve zaman zaman ölçüm yapılarak kontrol edilmeleri önemlidir.

Etiketler: 

Mesajlarla Anlaşan Çoklu Bilgisayarlar

Message Passing Multicomputers (Mesajlarla anlaşan çoklu bilgisayarlar)

Bir işlemi birden fazla iş parçacığına bölerek birbirine az bağımlı ya da bağımsız iş parçacıklarını birden fazla bilgisayara dağıtıp işlemi eşzamanlı olarak farklı bilgisayarlarda yapan ve bağımlılıkları da bilgisayarlar arasındaki yüksek hızlı dahili ağda mesajlaşarak halleden bu sisteme mesajlarla anlaşan çoklu bilgisayar sistemi denir.

Etiketler: 

Küme Bilgisayarlar

Cluster Computing (Küme Bilgisayarlar)

Küme bilgisayarlar tipik olarak yüzlerce, binlerce kişisel veya iş istasyonu (Workstation) bilgisayarların birbirlerine ucuz maliyetli ağ alt yapısı ile bağlanmasından oluşurlar. MPP (Massively Parallel Processing) ile küme bilgisayarların arasındaki fark mainframe ile kişisel bilgisayar arasındaki farka benzer. MPP ile küme bilgisayarlarının ikisi de kendilerine ait işlemciye, belleğe, diske ve işletim sistemine sahiptirler. Ama mainframe’ler sadece daha hızlıdırlar.

Tarihsel olarak MPP’leri özel yapan anahtar element aralarındaki dâhili yüksek hızlı bağlantıdır. MPP’ler yüksek bütçeli süper bilgisayarlardır.

Etiketler: 

Çoklu Bilgisayarlar için İletişim Yazılımı

Communication Software for Multicomputers (Çoklu Bilgisayarlar için İletişim Yazılımı)

Çoklu bilgisayar programlama özel yazılım gerektirir, genellikle de işlemlerarası iletişimi ve senkronizasyonu sağlamak (handling) için kütüphaneler gereklidir. Yazılımsal olarak düşünüldüğünde birçok kısım ya da paketler (packeges) hem

MPP’lerde hem de küme bilgisayarlarda çalışırlar. Mesajlarla anlaşan sistemler iki veya daha fazla birbirinde bağımsız çalışan işlemlere sahiptirler. Örneğin bir işlem veriyi üretirken diğeri o veriyi kullanıyor olabilir. Çoğu mesajla anlaşan sistemler iki ilkel komut sağlarlar (kullanırlar) yolla (send) ve al (receive); ama birkaç çeşit anlamları olabilir. Bunlardan 3 temel biçimi şunlardır:

Kuvvet, Ağırlık Ve Basınç Ölçümü

1. KUVVET ÖLÇÜMÜ

Kuvvet veya ağırlık ölçümü kavramları, endüstriyel olmayan konularda dahi en sık karşılaşılan kavramlardır. Endüstride bu niceliklerin ölçümü üretimin önemli bölümlerindendir. Depo dolum, torbalama, dozajlama, kalite kontrol, vidalama, güç, seviye ölçme vb. daha birçok endüstriyel alanda bu niceliklerin ölçülmesi gerekmektedir. Kuvvet ya da ağırlık ölçümü, oldukça özen gerektiren işlemlerdir. Yanlış hazırlanmış bir ilaç, insanların hayatına mal olabilir. Karışımı doğru yapılmamış bir çimento, binaların yıkılmasına sebep olabilir.

Sayfalar