Elektronik Termostat

elektroniktermostatdevreŞekilde, gerilim karşılaştırıcı olarak çalışan LM339 OP-AMP’ı kullanılarak yapılan basit bir termostat devresi görülmektedir. Devrenin çalışma ve karşılaştırma gerilimi, 5,1V’luk zener diyot ile sağlanır. OP-AMP’ların (+) giriş uçlarında 2,5V civarında bir gerilim vardır.NTC ve 5KΩ’luk direncin bağlı olduğu (-) girişteki gerilim ise sıcaklığa bağlı olarak değişen gerilim değeridir. (+) ve (-) giriş uçlarındaki bu gerilim değerleri kararlaştırılarak çıkıştaki rölenin yükü kontrol etmesi sağlanır. Röle kontakları, ısıtıcının çekeceği akım değerini karşılayacak güçte olmalıdır.

İlginize Çekebilir

Yüksek Sıcaklık Alarm Devresi

Adet Malzeme Değer Sembol Devre Elemanları 1 Direnç 820 ohm R-EU_0207/10 R3 2 Direnç 1k …