Meteorolojik Doppler Radar Ürünleri

Z = Reflektivite (dBZ)

V = Hız (mm/saat)

W = Spektral Genişlik (m/s)

ZDR = Diferansiyel Reflektivite (dBZ)

R = Yağış Oranı (mm)

Standart Meteorolojik Ürünlerden Bazıları:

PPI = Plan Position Indicator (Z, V, W, ZDR, R)

RHI = Range Height Indicator (Z, V, W, ZDR, R)

MAX = Maximum Display (Z, V, W, R)

CAPPI = Constant Altitude PPI (Z, V, W, ZDR, R)

SRI = Surface Rainfall Intensity

PPI (Plan Position Indicator)

Bu ürünün elde edilmesi için anten belirli bir yükseklik açısında (vertical elevation) sabit tutulur. Yatayda (azimut) 0-360° tarama yaparak elektromanyetik dalga gönderir. Bu görüntüde hedefin gerçek koordinatı ve varsa yağışlı bölgeler belirlenir.

RHI (Range Height Indicator)

Anten azimutta hareket ettirilmez, istenilen bir yönde sabit tutulur. Antenin düşeydeki hareketi ile ortaya çıkan görüntüdür. Bu ürün bulutların dikey kesitinin belirlenmesi için idealdir. Bulut fiziği çalışmalarında, yağış artışının tespitinde kullanılır.

MAX (Maximum Display)

Maximum Display ürünü bulut yüksekliği ve bulut içerisindeki çekirdeklerin yoğunluğu hakkında bilgi verir. Antenin tanımlanan iki yükseklik seviyesi arasında yaptığı kutupsal hacim taraması ile elde edilen görüntüdür. Kutupsal hacim verisi, Z-yönünde her bir kolon için, Y-yönünde (kuzey-güney) ve X-yönünde her bir yatay çizgi için ölçülen en yüksek değerleri içerir.

CAPPI (Constant Altitude PPI)

Elektromanyetik dalga, antenin belirli bir yükseklik açısından başlayarak diğer bir yükseklik açısına kadar tanımlanan artışlarla (örn. 1°) azimutdaki PPI taramalarıyla hedefe gönderilerek elde edilen görüntüdür. Kullanıcı yer seviyesinden itibaren yukarıdaki bir seviyeye kadar olan bir tabaka tanımlar (CAPPI tabakası).

SRI (Surface Rainfall Intensity)

Ekrandaki her bir piksel için yağış şiddetini temsil eder. Ampirik Z-R bağıntısını kullanarak reflektiviteden yağışı hesaplar. Bu ürün polar hacimsel veri seti kullanır.

BASE

Seçilen reflektivite eşik değerinin üzerinde bir değerin olduğu en düşük seviyeyi (km) gösteren üründür.

RAIN1

1 saatlik toplam yağışı veren üründür.

RAINN

N saatlik toplam yağışı veren üründür.

SLINE (Shear Line)

Rüzgarların birbirinden çok farklı olduğu cephe önünü ve gerisini ayıran hattı (cephe hattı) tespit eden üründür.

TOPS

Seçilen reflektivite eşik değerinin üzerinde bir değerin olduğu en yüksek seviyeyi (km) gösteren üründür.

VIL (Verically Integrated Liguid)

Şiddetli fırtınaların tespitinde, özellikle bir fırtınanın yağış potansiyelini veren bir üründür. Tanımlanan tabaka aralığında noktasal olarak toplam su içeriği hesaplanarak yağış tahmini (mm) cinsinden gösterilir.

VVP (Velocity Volume Processing)

Rüzgarın dikey profilini veren üründür. Zaman-Yükseklik grafiği ve yükseklikle rüzgar hızı, rüzgar yönü, reflektivite, diverjans, deformasyon, vb. değişimini gösterir. VVP ürününün elde edilmesinde doğru hızın ölçülmesi amacıyla dual PRF (velocity unfolding) tekniği kullanılmalıdır.

WARN (Warning)

Belirlenen kriterlere göre radar tarafından bir bölgede sel, dolu, microburst, türbülans gibi olaylara sebebiyet verebilecek bir kriter yakalandığı takdirde, bu bölge için uyarı veren üründür.

WIND

Yatay rüzgar vektörlerini (rüzgar hızı ve yönü) gösteren üründür. Oluşturulan yatay rüzgar vektörleri istenilen bir PPI veya CAPPI görüntüsü üzerinde gösterilebilir.

KAYNAK : http://www.mgm.gov.tr/

İlginize Çekebilir

RF Tarayıcı