Radar Donanımları

radardonanim

Anten

radarantenAnten, dalga kılavuzundan (waveguide) alınan elektromanyetik dalgayı besleme boynuzu (feed horn) aracılığıyla reflektöre gönderir. Reflektör, vericinin (transmitter) ürettiği 250 kW’lık enerjiyi belli bir yöne odaklamaya yarar. Ayrıca geri dönen sinyali alarak alıcıya (receiver) yönlendirir.

Anten geniş bir parabolik yüzeye sahiptir.

Anten izotropik yapıdadır; yani elektromanyetik dalga saçılmadan direkt gidebilmektedir. Elektromagnetik dalga mümkün olduğunca kayba ve saçılmaya uğramaması için dar bir açıyla gönderilir. Elmadağ C band doppler radarda ışın genişliği 0.95° dir. Anten iki pozisyonda hareket edebilir:

  1. Yatay (Azimuth) (0-360° arasında, dakikada 0-6 tur)
  2. Düşey (Vertical) (-2° ile +90° arasında , 0–20°/sn)

Radom (Radome)

radarradom

Radom, anten üzerinde olumsuz etkiler yaratan toz, su, su buharı, rüzgar, böcekler, partiküller, güneş radyasyonu, vs.den anteni korur. 250 km/saat rüzgar hızına dayanabilmelidir. Sandwich köpük denen hydrophobic (su tutmayan) bir maddeden imal edilen parçaların özel perçinleme yöntemiyle montajı yapılır.

Antenin gönderdiği enerjinin bir miktarı radom tarafından sönümlenir. Radomun iç sıcaklığı -50 – +60°C olması durumunda çalışabilmelidir. Isıtma yapılacaksa tamamen kuru havayla yapılmalıdır. Radom üzerine çok yağış düştüğünde antenin düşeydeki polarizasyonu kaybolur. Radomsuz radar sistemlerinde antenin yağışlı havalarda dual polarizasyonunda hiçbir kayıp olmamasına karşın güneş radyasyonundan etkilenmesi durumu ortaya çıkar. Anteni kule ile yerden ne kadar yükseltirsek yan lobların (side lobe) etkisi o derece azaltılmış olur.

Modülatör

Modülatör elektromagnetik enerjinin salınımlarını ayarlar ve vericiye bu referans bilgileri iletir. Verici bu bilgiler ile elektromagnetik enerjiyi üretir.

Verici (Transmitter)

radarvericiİki tip verici vardır:

  • Magnetron : ~20.000–25.000 saat
  • Klystron : ~30.000 saat

Vericide üretilen enerji, ışık hızına yakın bir hızda atmosfere gönderilir. Vericinin ürettiği enerjinin hiçbir kayba ve sönüme uğramadan direkt olarak antenden yayınlanması gerekir.

Klystron tüp içindeki enerji daha iyi harmonize edilir, elde edilen sinüzoidal dalgalar daha düzgün ve kararlıdır. Bu nedenle daha iyi ve kaliteli bilgi alınabilmektedir. Fakat magnetron radarlarda üretilen enerji her zaman iyi harmonize edilemediği için özellikle hız ölçümlerinde hata olabilmekte ve daha fazla yer ekosu (clutter) alınabilmektedir.

Dalga Kılavuzu (Waveguide)

Dalga kılavuzu, elektromagnetik dalganın iletilmesini sağlar. İlk önceleri iletken devreler vasıtasıyla elektromagnetik dalganın iletilmesi düşünülmüş, fakat dirençle karşılaşması sonucu bozulmalara neden olduğundan sonraları kare ve dikdörtgen şeklinde tüp kanal olarak tasarlanmıştır. Çalışması sırasında içerisine nemsiz kuru hava püskürtülür. İçerisindeki basınç 30 milibar civarında olup, yükleme anında 20 milibara kadar düşer. Kesiti ise dalga genliğine bağlıdır.

Alıcı (Receiver)

radaralici

Radar sisteminin, antenden hedefe gönderilen elektromagnetik enerjinin bir hedef tarafından yansıtılmış olan çok düşük miktarlardaki kısmını algılayabilen çok hassas bir ünitesidir.

Otomatik Anahtar (Duplexer)

Vericinin gönderdiği enerjiyi antene, hedeften geri dönen enerjiyi de alıcıya aktarır. Duplexer’ın arıza yapması durumunda alıcı yanabilir. Çünkü vericinin ürettiği 250 kW, alıcının algılayabildiği güç miktarından çok çok fazladır.

KAYNAK : http://www.mgm.gov.tr/

 

 

İlginize Çekebilir

RF Tarayıcı