PIC16F873A kullanarak Otomatik Kademeli Kapasitansmetre

Bu kapasitansmetre ile kapasitans ölçerken kapasitansmetrenin genliğini ( kademesini ) ayarlamanıza gerek yoktur. Kapasitans ölçme aralığı oldukça büyük olup 5 pF’ dan 2600 µF’ a kadar olan kapasitans değerlerini ölçebilirsiniz. Devrenin çalışması bir RC devrede kapasitörün şarj deşarj prensibine dayanmaktadır.

Breadboard üzerinde yapılan başlangıç testleri bazı küçük problemler göstermiştir, breadbordın kendisi kaçak kapasitans içerdiğinden 100 pF’ dan küçük kapasitans değerlerini ölçmek istediğimizde okuduğumuz değerleri büyük oranda etkilemektedir, bu problemi ortadan kaldırmak için 2 push buton kapasitansmetreyi kalibre etmek ( ayarlamak ) için kullanılmıştır. Kalibrasyon işlemi oldukça basit olup ölçmek için herhangi bir kapasitans bağlı olmadığında kapasitansmetrede 00000.00pF değerini okuyuncaya kadar push butonlara basmakla gerçekleştirilir. Cihazın her kullanımında kalibrasyon yapmaktan kaçınmak için kalibrasyon değerlerini PIC16F873A’ nın EPROM’una yükleyen bir buton kullanılmıştır. PIC cihazın her çalışmaya başlatılmasında kalibrasyon değerlerini yüklemektedir.

 

 

İlginize Çekebilir

PIC16c84 ile 7*16 (112) Ledli Mini Kayar Yazı Cihazı

Bu devre, PIC16F84 ile 7*16(112)LED ekranlı mini bir kayar yazı uygulamasıdır Ekranda oluşturulan karakterler standart …