anten Etiket Arşivi

Radar Donanımları

Anten Anten, dalga kılavuzundan (waveguide) alınan elektromanyetik dalgayı besleme boynuzu (feed horn) aracılığıyla reflektöre gönderir. Reflektör, vericinin (transmitter) ürettiği 250 kW’lık enerjiyi belli bir yöne odaklamaya yarar. Ayrıca geri dönen sinyali alarak alıcıya (receiver) yönlendirir. Anten geniş bir parabolik yüzeye sahiptir. Anten izotropik yapıdadır; yani elektromanyetik dalga saçılmadan direkt gidebilmektedir. …

Devamı »

Hücresel Sistem Anten Tesislerinin Tasarımı, Kurulumu Ve Paylaşımına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik haberleşme sektöründe kaynakların etkin kullanımının sağlanması, yatırım ve hizmet giderleri ile görüntü ve çevre kirliliğinin azaltılması, sürdürülebilir rekabet ortamının oluşturulmasına yönelik altyapı yatırımlarının desteklenmesi ve gelecek teknolojiler için kapasite yaratılması amacıyla hücresel sistemlere …

Devamı »

Standart Olmayan Kulelerdeki Anten Sistemleri

Standart olmayan TV e FM kulelerinde mümkün olan en iyi yayın ışıması nasıl yapılabilecegini kısaca açıklamaya çalışalım. Öcelikle standart bir kule ve bu kuleden yapılacak ideal ışıma için kulenin teknik özellikleri incelemekte fayda vardur. Bundan sonra ise standart olmayan anten sistemleri üzerinde durmakta fayda vardır. 1. Standart Kule v Anten …

Devamı »