atm Etiket Arşivi

Kurumsal Bir Ağda Ses Trafiğinin Farklı İki Omurga Yapısı Üzerindeki Performansı

BÖLÜM 1. GİRİŞ Bilgisayar ağları gün geçtikçe gelişmiş ve büyümüştür. Ağların oluşumunda gerek geçmişten günümüze gelen gerekse ağların gelişimiyle ortaya çıkan teknolojiler yer almaktadır. Bu teknolojilerin birbirlerine karşı avantaj ve dezavantajları vardır. Ağın fiziksel yapısına göre bu teknolojilerden hangisinin kullanılacağı belirlenmektedir. Ağın fiziksel yapısında hangi teknolojinin kullanılacağı ağ üzerinde yer …

Devamı »

ATM (Asynchronous Transfer Mode)

ATM Genişbant Birleşik Servisler Sayısal Şebekesini (BISDN ‘ Broadband Integrated Services Digital Network) gerçekleştirmek için uluslararası standartlar kuruluşu ITU-T tarafından seçilen teknolojidir. Bu teknoloji modern telekomünikasyonun önemli ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilmektedir. Özellikle, yüksek hızda büyük hacimde bilgi taşımak için tasarlanan ATM; ses, veri, video ve multimedia (çoğul ortam) dan oluşan …

Devamı »

ATM şebekelerde bandgenişliğinin ve CLR üst sınırının tahmini için bulanık çıkarım yaklaşımı

Özet Asenkron Transfer Modu (ATM) şebekelerinin bağlaşma sisteminde bağlantı talepleri için tahsis edilmesi gereken bandgenişliği değerlerini, kullanıcılar tarafından bildirilen trafik parametrelerine dayalı olarak tahmin eden yeni bir yöntem sunulmaktadır. Önerilen yöntem bulanık mantık kurallarına dayalı olarak geliştirilmiştir. Yöntem, karmaşık hesaplamalar olmadan bandgenişliğini tahmin etmeyi, bağlantı kabulünün hızını artırmayı ve transmisyon …

Devamı »