aydınlatma Etiket Arşivi

IstanbulLight 2017 Uluslararası Aydınlatma & Elektrik Malzemeleri Fuar Ve Kongresi

Uluslararası Aydınlatma & Elektrik Malzemeleri Fuar ve Kongresi 2002 yılından beri Orta Doğu, Balkanlar ve Doğu Avrupa’nın Aydınlatma sektöründeki buluşma noktası IstanbulLight Uluslararası Aydınlatma & Elektrik Malzemeleri Fuar ve Kongresi, güçlü vizyonu ile tüm sektörün nabzını tutmaya devam ediyor. 21 Eylül 2017’de 10. Kez düzenlenecek olan IstanbulLight, sektörün tüm aktörlerini bir …

Devamı »

Aydınlatma

Aydınlatma Teknolojileri Teknolojinin ortaya koyduğu en büyük aydınlatma araçlarından biri olan ampulün icat edilmesinin üzerinden yaklaşık 150 yılı aşkın bir zaman geçti. Oluşan elektrik akımının geçişine direnç gösteren elektrik tellerinin yanması yöntemiyle ışık üreten ampulün ürettiği enerjinin yüzde 93’ü boşa giderek kızılötesi ışınıma dönüşmektedir. Bu nedenle gelişen teknoloji ile birlikte …

Devamı »

LED’li Aydınlatma

Aydınlatma sektöründe LED kullanımı her geçen gün artış gösteriyor. Dünya çapında pek çok firma, daha az enerjiyle daha parlak ışık yayan LED modelleri geliştirmek için çalışıyor. Çok yüksek ışık şiddetine sahip LED’lerin üretim maliyetlerinin düşmeye başlamasıyla birlikte aydınlatma armatürlerinin yeniden tasarlandığını görmekteyiz. Akkor flamanlı veya halojen ampullerin yerine LED’ler kullanılarak …

Devamı »

Flüoresan Lambaların Enerji Tasarrrufu Açısından İncelenmesi

Dünyadaki enerji kaynaklarının tükenir olması, insanları yeni enerji kaynakları bulmaya ve eldeki rezervlerini de tasarruflu kullanmaya zorlamaktadır. Elektrik enerjisinin en çok kullanıldığı alanlardan biri de aydınlatmadır. Okul, büro ve işyerlerinin aydınlatmasında flüorsan lambaların kullanılması, bu lambalarda nasıl enerji tasarrufu yapılabileceğini gündeme getirmiş ve bu konuda çalışmalar yapılmıştır. Bunun sonucunda endüktif …

Devamı »

Yol Aydınlatması

Yol aydınlatması şehir aydınlatmasının en önemli bölümünü kapsar. Çünkü yol aydınlatması deyince, oto yollar, ekspres yollar, çevre yolları, şehir içi ana trafik yolları, şehir içi trafik yolları, cadde ve sokaklar, bağlantı yolları, kavşaklar, meydanlar vb. Yerlerin sabit yol aydınlatma tesisleriyle aydınlatılması anlaşılır. Burada yol aydınlatması hakkında Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (CIE, …

Devamı »

Aydınlatma birimleri ve denklemleri

Aydınlatma tekniği, bir sistemde ekonomik ve kaliteli bir aydınlık sağlanması için gerekli hesap yöntemlerini kapsamaktadır. Bir aydınlatma hesabında genel olarak aşağıdaki yöntem kullanılır. Aydınlatılacak bölgenin ortalama aydınlık şiddeti, aydınlatma amacına uygun olarak ilgili tablodan alınır ve diğer veriler yardımıyla en uygun armatür ve ampulün cins ve miktarı hesaplanır. Hesap yöntemi …

Devamı »

Işık Kirliliği ve Enerji Tasarrufu

ÖZET Bu bildiri, astronomik gözlemleri engelleyen ve büyük ölçüde enerji israfına neden olan ışık kirliliği konusunda toplumu, kamuoyunu ve ilgili kişileri bilinçlendirmek, doğru uygulamalarla önemli enerji tasarrufları sağlanabileceğini açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. 1. GİRİŞ İyi ve kaliteli bir aydınlatma tesisatından, aydınlatılması amaçlanan alanlara gereksinim duyulan miktarlarda ışık göndermesi beklenilir. Kullanılmayan alanların …

Devamı »

Acil Durum Aydınlatması (Tanımlamalar)

Tanımlar: Acil Durum Aydınlatması, genel aydınlatmada bir arıza oluştuğu zaman, can güvenliği açısından bir tehlike oluşmaması için gerekli miktarda aydınlatma sağlayan, bir grup armatür ve armatürlere bağlı cihazlardan oluşur. Acil durum aydınlatması aşağıdakilerden oluşur. Güvenlik Aydınlatması: Acil durum aydınlatmasının, tahliye yolları ve tesisatın etkili bir şekilde tanımlanabilmesi için tasarlanmış bölümünden …

Devamı »

Acil Durum Aydınlatması

Acil Durum Aydınlatması, genel aydınlatmada bir arıza oluştuğu zaman, can güvenliği açısından tehlikeli bir durum oluşmaması için gerekli düzeyde aydınlatma sağlayan bir armatür ve armatürlere bağlı olan cihazlardan oluşur. 30 Kasım 2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde 23, Madde 25 ile Acil durum …

Devamı »