güç kaynağı Etiket Arşivi

CWIEME Bobinaj, Yalıtım ve Elektrik Üretim Endüstrileri Fuarı

Konusunun uzmanı mühendisler ve satınalma profesyonelleri yeni ve halihazırda çalısmakta oldukları tedarikçilerle buluşarak çözüm üreten ürünlere yatırım yapmak, diğer profesyonellerle biraraya gelmek ve endüstride yaşanan gelişmelerden haberdar olmak için CWIEME Fuarlarını ziyaret ederler. CWIEME Fuarları önde gelen satınalmacı ve karar alıcılara ürün ve çözümlerini sunabilmeleri açısından firmalar için en ideal …

Devamı »

Gerilim Çoklayıcılar

Gerilim çoklayıcılar, üretilen DC gerilimi, kondansatörler yardımıyla büyülten devre düzenleridir. Büyük gerilim ve küçük akımlara ihtiyaç duyulan devrede kullanılır. Büyük gerilimleri koruyabilmek için ve “+” , “-” kutupları belirleme bakımından elektrolitik kondansatörlerden yararlanılır. Ancak, kondansatörler zaman içinde deşarj olduğundan, gerilim çoklayıcılar AC gerilimin giriş yaptığı müddetçe hizmet verirler. Yani, bir …

Devamı »

Gerilim N ‘leyici

Şekil 3.59 ‘da verilmiş olan devre ile şekil üzerinde gösterilmiş olduğu gibi, 2Vm, 3Vm, 4Vm, 5Vm, 6Vm, değerleri elde edilebilmektedir. Kondansatör ve diyot zinciri ne kadar uzatılırsa o kadar katlı Vm gerilimini oluşturmak mümkündür. Böyle büyük gerilimler oluşturmanın en büyük riski, yük direncinin fazla küçük kalması ihtimalidir. Yük direncinin dayanabileceğinden …

Devamı »

Gerilim Dörtleyici

Gerilim dörtleyicide diyot ve kondansatörlerin bağlantıları Şekil 5.27 ‘de gösterildiği gibi yapılır. Gerilimin dört katına ulaştırılma işlemi üç aşamada gerçekleşir: Aşama: Giriş AC geriliminin ilk yarı periyodunda, A girişi pozitif (+), B girişi negatif (-) olsun. Devre, C2 kondansatörü ve D3 diyodu üzerinden tamamlanır. C2 kondansatörü Vm tepe değeri ile …

Devamı »

Gerilim Üçleyici

Gerilim üçleyici devresi Şekil 3.57 ‘de görüldüğü gibi oluşturulur. Çalışma prensibi: B girişi pozitif (+) olduğunda, yani AC alternansı D2 ve D3 diyotlarını iletime geçirdiğinde C1 ve C3 kondansatörleri Vm tepe değeri ile şarj olur. Diğer alternansta ise, C1, D1, D1 üzerinden devre tamamlanır. Ve bu iletim yolu üzerinden C1 …

Devamı »

Gerilim İkileyici

Gerilim ikileyiciler, Şekil 5.25(a) ‘da görüldüğü gibi iki diyot ve iki kondansatörden oluşmaktadır. Kondansatörler birbirine seri ve yük direncine paralel bağlı olduğundan, şarj gerilimleri toplamı AC gerilimin tepe değerinin iki katı olmaktadır. Kondansatörler ihtiyaca göre 50-500 µF arasında seçilebilmektedir. Kapasite büyüdükçe daha kararlı bir çalışma sağlanmaktadır. Gerilim İkileyicinin Çalışma Prensibi: …

Devamı »