10. Uluslararası MEB Robot Yarışması

10robotÜlkemizde meslekî ve teknik eğitim niteliğinin artırılması, orta ve yükseköğretim seviyesindeki meslekî ve teknik eğitim öğrencilerinin bilgi ve becerilerini kullanan, girişimci bilimsel düşünen, rekabet edebilme bilincine sahip bireyler olarak yetiştirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımı yapmaları için ortam hazırlanması, toplumda mesleki ve teknik eğitim konusunda farkındalık oluşturulması, endüstriyel otomasyon teknolojileri alanında ve robot teknolojileri konusunda çalışmaların tanıtımının yapılması ve sergilenmesi hedefleriyle her yıl lise ve üniversite öğrencilerinin katılımlarıyla uluslararası robot yarışmaları düzenlenmektedir

Bu amaçla 10´uncu Uluslararası Robot Yarışması, 11-12-13 Mayıs 2016 tarihleri arasında Gaziantep Şahinbey Spor Salonunda gerçekleştirilecektir.

 

 

BAŞVURU VE GENEL KURALLAR

1.      Gaziantep Şahinbey Spor Salonunda 11-13 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılacak yarışmaya lise/üniversite öğrencilerinden oluşan ekipler katılacaktır.

2.      Yarışacak ekipler 2 (iki) öğrenci ve 1 (bir) danışmandan oluşur. Üniversite adına yarışacak ekiplerde danışman zorunluluğu yoktur.

3.      Danışmanlar, yarışmacı öğrencilerin okul ve üniversitedeki öğretmen ve akademisyenlerinden oluşur ve aynı zamanda yarışma başvurularının başlamasından yarışmaların bitimine kadar yarışmacı öğrencilere rehberlik ederler.

4.      Öğrenciler, ekiplerde danışmanlık yapamazlar.

5.      Ekipteki tüm üyeler aynı okul/kurumdan olmak zorundadır.

6.      Lise öğrencileri için yarışma ekiplerinden sorumlu 1 (bir) danışman yarışma süresince salonda bulunur. Ekip sorumlusu danışman öğretmen kendi okul/kurumdan birden fazla ekibin sorumlusu olabilir.

7.      Bir öğrenci aynı yarışma kategorisinde en fazla üç robot ile yarışmaya katılabilecektir.

8.      Yarışmanın başvuru işlemleri 29 Şubat-29 Nisan 2016 tarihleri arasında Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün http://mtegm.meb.gov.tr ve http://robot.meb.gov.tr internet adreslerinde yayınlanacak olan başvuru formunun elektronik ortamda doldurulmasıyla gerçekleştirilecektir.

9.      Yarışmacılar başvuru süresince robot ismi ve yarışma kategorisi dışındaki bilgilerini güncelleyebileceklerdir. Robot isimleri en fazla 16 karakterden ve lâtin alfabesiyle oluşturulacaktır. Robot isimlerinde aşağılayıcı, hakaret, siyasi ve müstehcen kelimeler içeren veya çağrıştıran ekiplerin başvuruları onaylanmayacaktır.

10.  Başvuru esnasında sisteme yüklenecek fotoğraflar son bir yıl içerisinde çekilmiş vesikalık standartta olacaktır.

11.  Başvuru formları yarışmaya müracaat eden her bir robot için ayrı ayrı doldurulacaktır.

12.  Yarışmanın kura kayıt işlemi, başvuru formu ile gerçekleştirileceğinden başvuru formunun çıktısı liselerde okul müdür/müdür yardımcılarınca, üniversitelerde anabilim dalı başkanlıklarınca imzalanıp mühürlenecek ve kura kayıt tarihinde (10 Mayıs 2016) yetkililere teslim edilecektir. Başvurusu kurumlarınca onaylanmayan robotlar yarışmaya alınmayacaktır.

13.  Yarışmanın kura kayıt işlemleri kurum adına yarışacak tüm robotlar için bir danışman veya üniversite öğrencileri tarafından 10 Mayıs 2016 günü saat 09.00-17.00 arasında yarışma salonunda yapılacaktır.

14.  Ekip üyelerine yarışma kimlik kartları ile robotların üzerine görülebilecek şekilde yapıştırılması için karekodlu bir etiket teslim edilecektir.

15.  Robota ait karekod yapıştırıldıktan sonra robotun fotoğrafı belirlenen yerlerde çekilip sisteme yüklenecektir. Bu karekod yarışmalar bitene kadar robot üzerinden sökülmeyecektir. Müsabaka başlamadan önce robot ile robotun sistemdeki fotoğrafı hakem tarafından karşılaştırılacaktır. Eşleşme gerçekleşmezse veya eşleşmenin gerçekleşmediği sonradan tespit edilirse yarışmacının ve danışmanın tüm robotları dereceye girmiş olsalar bile diskalifiye edilir ve bir sonraki yıl düzenlenecek robot yarışmalarına o kurumdan yarışmacı kabul edilmeyecektir.

16.  Yarışmalara sahte kimlik ve/veya belge ile katıldığı tespit edilen yarışmacı ve danışmanlar okul/kurumları ile birlikte yarışmadan diskalifiye edilecekler ve bir sonraki yıl yarışmaya katılamayacaklardır.

17.  Yarışmalardan önce veya sonra, rakiplerini, hakemleri ve görevlileri aşağılayıcı hareketlerde bulundukları tespit edilen yarışmacılar ve danışmanları katıldıkları tüm kategorilerdeki yarışmalardan elenecekler ve bir sonraki yıl düzenlenecek robot yarışmalarına o kurumdan yarışmacı kabul edilmeyecektir.

18.  Temalı kategori hariç yarışma kuraları Organizasyon Yürütme Kurulu gözetiminde 11 Mayıs 2016 tarihinde saat 09.00’da yarışma salonunda çekilecektir. Kura sonuçları yarışma başvurusu yapılan web sitelerinde ve yarışma alanındaki kiosklarda yayınlanacak olup temalı kategori hariç diğer kategori yarışmaları saat 10.00’da başlatılacaktır.

19.  Yarışma alanına; hakem, jüri, bilişim çalışanları, yarışma pistlerinden sorumlu görevliler, sunucu, teknik danışmanlar, canlı yayın ekibi ve yarışma sırası gelen yarışmacılar dışında kimse alınmayacaktır. Robotino, temalı ve serbest kategorileri yarışmalarında iki diğer kategorilerde bir yarışmacı sahaya girecektir.

20.  Yarışmacıların sahaya girişleri; görevli gözetiminde turnikeden yarışma kimlik kartlarıyla birlikte resmi kimlik ile sağlanacaktır.

21.  Pistlerin konumu, salonun ışık seviyesi ve duyurularla ilgili konulardaki itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

22.  Yarışma süresince herhangi bir sebeple pistlere zarar veren robotlar bulundukları yarışmadan eleneceklerdir.

23.  Robotların yarışma öncesi veya yarışma esnasında görebilecekleri zararlardan yarışmacı ekipler sorumludurlar.

24.  Müsabaka esnasında tek yetkili yarışma hakemi/hakemleridir.

25.  Yarışmalar süresince doğabilecek anlaşmazlıklar jüri heyeti tarafından kesin karara bağlanacaktır. Kesin kararlara itiraz kabul edilmeyecektir.

26.  Sumo, Mini Sumo, Çizgi İzleyen, Hızlı Çizgi İzleyen, Temalı ve Robotino yarışma kategorilerinin teknik danışmanları, İldeki görevlilere yapacakları danışmanlıklarının yanısıra müsabakaları yönetecek hakemlerin kurallara uygun bir şekilde müsabakaları yürütmesinden de sorumludur.

27.  Hakemlerin yarışma çağrısından sonra belirtilen süreler içerisinde yarışma alanına giriş yapmayan yarışmacılar diskalifiye edilecektir.

28.  Hakemler kendi kurumlarının müsabakalarını yönetemeyecektir.

29.  Jüri üyeleri, hakemler ve teknik danışmanlar yarışmacı ekip üyesi olarak görev alamazlar.

30.  İtirazlar http://robot.meb.gov.tr adresinden üye girişi ile yapılacaktır.

31.  Robotlar için her tur da sadece 1 (bir) itiraz hakkı bulunmaktadır.

32.  İtirazlar herhangi bir hak kaybına neden olmayacak sürede veya ait olduğu tur tamamlanmadan sonuçlandırılacaktır. Sonuçlandığı bilgisi itiraz sahiplerine kayıtlı cep telefonuna SMS ile sonuç ise kayıtlı e-posta adresine bildirilecektir.

33.  Yarışmacı ekiplerin konaklama ve yol masrafları kendilerine aittir. Ancak yarışmalara katılan ekip üyelerinin yarışma süresince 6 (altı) öğün yemek ihtiyaçları organizasyonca karşılanacaktır.

34.  Organizasyon tarafından yarışma süresince öğrenciler zorunlu seyahat sigortasıyla sigortalanacaktır.

35.  Yarışma Organizasyon Yürütme Kurulu gerekli gördüğü durumlarda kural değiştirme hakkına sahiptir.

36.  Yarışmacılar, yarışma kategorilerine uygun kullanacakları güvenlik ekipmanlarını kendileri temin edeceklerdir.

37.  Ekip sorumlusu danışman öğretmenler, öğrencileri rakiplerinin yarışmanın bir parçası olduğunu anlatarak kazananın tebrik edilmesi gerektiği ve kaybedene de saygı duyulması konularında bilgilendirecektir.

İlginize Çekebilir

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023 resmi gazetede yayınlandı

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023 ile İlgili 29/12/2017 Tarihli ve 2017/50 Sayılı Yüksek Planlama …