Sosyal Güvenlik Kurumu Sözleşmeli 9 Bilişim Uzmanı Alım İlanı 18 Mart – 1 Nisan

sgklogoKurumumuz Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 9 sözleşmeli bilişim uzmanı

alınacaktır.

A- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak.

2. Fakültelerin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik- elektronik mühendisliği veya elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve yükseköğretimi sırasında bilgisayar alanında aldığı derslerde öğrendiği programlama dillerine ilişkin belge veya üniversitelerin onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak.

3. Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak veya ana dili İngilizce olan ülkelerde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak (Bu şekilde başvuranların puanlama kriterleri ve ücret kriterlerinin değerlendirilmesinde İngilizce dil düzeyi “E” olarak kabul edilecektir) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizceden en az (E) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (E) düzeyine eşdeğer Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuçlarının eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin 22/01/2016 tarihli “Yabancı Dil Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.)

4. Mesleki iş tecrübenin belirlenmesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüde ya da 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi özel sektörde (mühendis, istatistikçi, programcı, çözümleyici, yazılım uzmanı, bilgi güvenliği uzmanı, süreç analiz uzmanı, sistem yönetim uzmanı/yöneticisi, bilişim proje yöneticisi, veri tabanı uzmanı, network uzmanı vb.) bilişim personeli olarak prim ödemek suretiyle geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınacaktır.

5. Başvuru yapılan sözleşmeli bilişim uzmanı pozisyonu için istenilen niteliklere ilişkin çalışmalarını belgelemek.

6. Söz konusu çalışmaların yükseköğrenim mezuniyet tarihinden sonra ve ilanın son başvuru tarihinden önce prim ödemek suretiyle geçmiş olması ile çalışma pozisyonunun ve sürelerinin çalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı belgelerle belgelenmesi.

7. Yükseköğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin okuldan onaylı belge/transkript ve/veya ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı programcılık sertifikası ile programlama dillerine ilişkin eğitim aldığını belgelemek. Adayların başvuru dilekçeleri ekinde ibraz ettikleri transkriptten, programlama dili eğitimini aldığı açıkça belirlenenlerin ayrıca ders açılım belgesi ibraz etmelerine gerek yoktur. Programlama dili eğitimini aldığı açıkça belli olmayanların ise okuldan onaylı ders açılım belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.

B- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Aşağıdaki niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (C Ücret Grubu Yazılım Uzmanı – 6 kişi)

1. Yazılımcı olarak Java programlama dilinde en az 3 (üç) yıllık yazılım geliştirme iş tecrübesi bulunmak.

2. J2EE ve web uygulama geliştirme teknolojilerine hakim; JSP/Servlet, JSF, Struts, ORM (Hibernate, JPA), Spring ve EJB(3.X) teknolojilerinden herhangi birini kullanarak en az 3 (üç) yıl proje geliştirmiş olmak.

3. DHTML, XHTML, CSS ve JAVASCRIPT konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

4. XML ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

5. SOA çözümlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

6. Multi-tier mimari ve tasarım şablonları konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

7. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve SQL ve PL/SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

8. Versiyon kontrol yazılımlarından en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

9. ECLIPSE tabanlı uygulama geliştirme ortamlarında proje gerçekleştirme bilgi ve tecrübesine sahip olmak.

10. Uygulama geliştirme araçlarının en az birinin kurulumu ve kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak.

11. Tercihen web servis ve entegrasyonu konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

12. Tercihen CMMI yazılım geliştirme standartlarına uygun yazılım geliştirmiş olmak.

13. Tercihen Stored Procedure konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

14. Tercihen test güdümlü programlama, refactoring ve yazılım süreçleri konularında bilgi ve tecrübesi bulunmak.

15. Tercihen Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 5, 6 veya 7 Programmer/Developer veya Sun Certified Java Programmer 1.6 sertifikasına sahip olmak veya Oracle Certified Associate, Java SE 5/SE 6 veya Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer sertifikasına sahip olmak.

Not: Bu bölümün 1 inci fıkrasında belirtilen iş tecrübesi şartı belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavda değerlendirilecektir.

Aşağıda belirtilen niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (C Ücret Grubu Sistem Yönetim Uzmanı – 1 kişi)

1. Kurumsal bir ortamda sistem tasarımı ve yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıl iş tecrübesi bulunmak.

2. Visual Studio . Net ortamında C# veya Java programlama dillerinden birini biliyor olmak.

3. Büyük sistemlerde (en az 1000 kullanıcılı uygulamalar) IIS 7.0 ve üzere ortamların kurulumu ve yönetimine hakim olmak.

4. Büyük sistemlerde (en az 1000 kullanıcılı uygulamalar) IBM Websphere Application Server v8.5 ve üzeri konusunda kurulum ve yönetim tecrübesi bulunmak.

5. Uygulama ve sistem monitörleme yazılımları konusunda tecrübesi bulunmak.

6. İş süreçleri izleme yazılımları konusunda tecrübesi bulunmak, yazılım ve kalite süreçlerine hakim olmak.

7. Microsoft Windows 2008 ve 2012 enterprise server, Redhat Linux 6 ve üzeri konusunda tecrübesi bulunmak.

8. Büyük sistemlerde (en az 1000 kullanıcılı uygulamalar) MS SQL 2008, MS SQL 2012 ve MS SQL 2014 veri tabanı kurulumu, işletimi ve yönetimi, Cluster mimarisi kurulumu ve yönetimi, veri tabanı versiyon geçişleri ve taşınması konularında tecrübesi bulunmak.

9. ESXi 5 ve ESXi 6 kurulumu, yönetimi ve bu platformlar üzerinde sanal sunucu yönetimi konusunda tecrübesi bulunmak.

10. Tercihen VCP5 veya üzeri sertifikasına sahip olmak.

11. Tercihen LDAP sunucuları, DNS, DHCP konularında bilgi sahibi olmak.

12. Tercihen Microsoft MCSE sertifikasına sahip olmak.

Not: Bu bölümün 1 inci fıkrasında istenilen iş tecrübesi şartı belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavda değerlendirilecektir.

Aşağıda belirtilen niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (C Ücret Grubu Network Uzmanı – 1 Kişi)

1. TCP/IP, Routing, LAN Switching, Firewall, WAN ve VPN konularında en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesi bulunmak.

2. Tercihen CCNP, CCNP Security, CCIE, BCNP, CISSP sertifikalarından en az birine sahip olmak.

3. DNS, DHCP, WINS gibi network servisleri konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

4. Linux ve Windows İşletim Sistemleri konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

5. En az 5 bin kullanıcılı sistem lokasyonlarının yönetimi konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

6. VoIP, video konferans ve bütünleşik haberleşme konularında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

7. RADIUS, NAC, 802.1x konularında tecrübeye sahip olmak.

8. SAN, switch, firewall, load balancer gibi ağ bileşenlerinin kurulum, planlama ve idamesi konusunda uzman ve iş tecrübesi sahibi olmak.

9. Network izleme ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak.

10. Network dizayn konusunda tecrübe sahip olmak.

11. C# veya Java programlama dillerinden birini biliyor olmak.

12. Teknolojiyi ve yenilikleri takip edebilen, öğrenmeye ve gelişmeye açık olmak.

Not: Bu bölümün 1 inci fıkrasında belirtilen iş tecrübesi şartı belgelendirilecek olup, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavda değerlendirilecektir.

Aşağıda belirtilen niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (B Ücret Grubu Bilgi Güvenliği Uzmanı – 1 kişi)

1. Network güvenliği, Veritabanı, Microsoft ve Unix ortamların yönetimi ve güvenliği konularına hakim olmak.

2. Firewall, Anti virüs, IPS, Web & Mail Güvenliği, Network Güvenliği, Log Yönetimi gibi bilgi güvenliği ile ilgili temel konularda en az 5 yıl iş tecrübesi bulunmak.

3. Güvenlik Süreçleri ve Teknolojileri hakkında (Penetration Test, Stress Test, Şifreleme, Firewall, Saldırı Önleme Sistemleri, Zafiyet Tarama Sistemleri, DLP, vb.) en az 3 yıl iş tecrübesi bulunmak.

4. Onaylı CISSP belgesine sahip olmak. (Belgeyi almak için gereken sınavları geçtiğini belgelemek yeterlidir.)

5. C# veya Java programlama dillerinden birini biliyor olmak.

6. Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak.

7. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.

Not: Bu bölümün 4 üncü fıkrasında istenilen belgenin aslı veya noter onaylı örneğini ibraz eden adaylardan 2 ve 3 üncü fıkralarda belirtilen iş tecrübe şartı belgesi aranmayacak, ancak bu durumdaki adaylar mühendis, istatistikçi, programcı, çözümleyici, yazılım uzmanı, bilgi güvenliği uzmanı, süreç analiz uzmanı, sistem yönetim uzmanı/yöneticisi, bilişim proje yöneticisi, veri tabanı uzmanı, network uzmanı ve benzeri pozisyonlarda bilişim personeli olarak en az 2 yıl iş tecrübesi olduğunu Başvuru Genel Şartlarının 4 üncü maddesine göre belgelendirecek olup, bu bölümün 4 üncü fıkrasında istenilen CISSP belgesi bulunmayanlar ise yalnızca 2 ve 3 üncü fıkralarda belirtilen iş tecrübesini belgelendirecek, diğer maddelerde yer alan hususlar ise sınav komisyonu tarafından sözlü sınavda değerlendirilecektir.

Aranan Koşul Kriter Puan
Bilgi İşlem Alanında Geçen İş Tecrübesi 5 yıl ve üzeri 45
2-5 yıl arası 35
Yabancı Dil A 15
B 10
C 5
D 4
E 3
Eğitimde Alınan Dersler Yazılım dilleri 10
Veri tabanı 7
Sistem 5
Mezun Olunan Lisans Programı Bilgisayar ve Yazılım Mühendislikleri 18
Diğer Mühendislikler 10

D-ÜCRET KRİTERLERİ

Mesleki tecrübe yılı İngilizce dil puanı grubu Brüt Ücret (TL)[1]
B Grubu Ücret Cetveline Tabi Sözleşmeli Bilişim Uzmanı (Bilgi Güvenliği Uzmanı – 1 kişi) 5 yıl ve üzeri mesleki tecrübeli A 12.548,75
B 12.313,31
C 12.077,86
D 11.842,41
E 11.606,96
2-5 yıl arası mesleki tecrübeli A 11.606,96
B 11.371,51
C 11.136,06
D 10.900,61
E 10.665,16
C Grubu Ücret Cetveline Tabi Sözleşmeli Bilişim Uzmanı (Yazılım Uzmanı – 6 kişi Sistem Yönetim Uzmanı – 1 kişi Network Uzmanı – 1 kişi) 5 yıl ve üzeri mesleki tecrübeli A 8.421,62
B 8.274,46
C 8.127,31
D 7.980,15
E 7.832,99
3-5 yıl arası mesleki tecrübeli A 7.832,99
B 7.685,84
C 7.538,68
D 7.391,53
E 7.244,37

E- KABUL İŞLEMLERİ:

1. İlanda belirtilen sürenin bitimine kadar yukarıdaki şartları taşıdığını belgeleyerek müracaat eden adaylardan şartları tutanlar, Sınav Komisyonunca Ankara’da yapılacak sözlü sınav için davet edilecektir.

2. Sözlü sınava davet edilecek adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati www.sgk.gov.tr adresinde ilan edilecektir. (Sınava katılacak adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.)

3. Sözlü sınavda mesleki bilgiler konusunda sorular sorulacaktır.

4. Sözlü sınava katılan adaylardan sözlü sınav notu 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) puan ve üzerinde olanlar; başvuru yapılan sözleşmeli bilişim uzmanı pozisyonunun başvuru özel şartlarında belirtilen nitelikleri ile ilgili ibraz ettikleri belgelerin Sınav Komisyonunca (C) maddesinde belirtilen puanlama kriterlerine göre değerlendirilmesi sonucu belirlenecek toplam puan ile sözlü sınav notunun ortalaması esas alınarak, başvuru özel şartlarında belirtilen nitelik gruplarına göre en yüksek puandan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre belirlenecek ilan edilen pozisyon sayısına göre yerleştirilecektir. Başvurdukları pozisyon itibarıyla, alınan puanların eşit olması halinde, sırasıyla iş tecrübelerine ve yabancı dil puanına bakılarak yerleştirme yapılacaktır.

5. Yerleştirilmeye hak kazananlar, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kuruma müracaat ederek sözleşme imzalamak ve sözleşme tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Belirtilen süreler içerisinde sözleşme imzalamayan ve göreve başlamayanların yerleştirme işlemi iptal edilecektir. Bu kişilerin yerine başvuru özel şartlarında belirtilen nitelik gruplarına göre en yüksek puandan başlayarak belirlenen sıralamaya göre diğer adaylardan yerleştirme yapılacaktır.

6. Sınav sonucu alınacak sözleşmeli bilişim uzmanlarına, ücret grupları, mesleki tecrübeleri ve İngilizce dil düzeyleri esas alınarak, (D) maddesinde belirtilen ücret kriterleri tablosunda yer alan brüt ücretler üzerinden ödeme yapılacaktır.

7. İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlikleri bakımından, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklardır.

8. İsteklilerin; en geç 01/04/2016 tarihi mesai sonuna (saat 17:00) kadar müracaat ettikleri niteliği belirten bir dilekçe ve özgeçmiş ile istenilen belgeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Ziyabey Cad.No:6 Balgat/ANKARA (İrtibat Tel: 0 312 207 84 28-29) adresine teslim etmiş olmaları gerekmektedir. (Posta, kargo, faks vb. şeklinde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

9. İlanda belirtilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son müracaat tarihine kadar Kurumumuza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.

10. Adaylar ilanda belirtilen nitelik gruplarından yalnızca birine başvuru yapabileceklerdir.

İlginize Çekebilir

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Memur Alımı

1.    Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında memur olarak istihdam edilmek üzere; “657 sayılı …

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.