Tuik – Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları (II. Dönem: Temmuz – Aralık, 2015)

tuiklogoKonutlarda 1 kWh elektrik için ikinci altı ayda ortalama 38,9 kuruş ödendi

Konutlarda, 1 kWh elektrik için, tüketiciler 2015 yılı II. döneminde(1) en küçük tüketim aralığı(2) olan   1 000 kWh’in altında ortalama 39 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 15 000 kWh ve üstünde ise ortalama 38,7 kuruş ödedi.

Sanayide 1 kWh elektrik için ikinci altı ayda ortalama 24,4 kuruş ödendi

Sanayide 2015 yılı II. dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, en küçük tüketim aralığında (20 MWh(3) altı) tüketiciler 1 kWh elektrik için ortalama 31,1 kuruş, en büyük tüketim aralığında (150 000 MWh üstü) ise ortalama 21,2 kuruş ödedi.

tuik1

Konutlarda 1 m3 doğal gaz için ikinci altı ayda ortalama 117,9 kuruş ödendi

Konutlarda, 1 m3 doğal gaz için tüketiciler 2015 yılı II. döneminde en küçük tüketim aralığı olan 522 m3 altında ortalama 119,1 kuruş, 522 – 5 219 m3 aralığında ortalama 117,4 kuruş, 5 219 m3 ve üstünde ise ortalama 117,2 kuruş ödedi.

Sanayide 1 m3 doğal gaz için ikinci altı ayda ortalama 97,6 kuruş ödendi

Sanayide 2015 yılı II. dönem nihai kullanıcı doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketiciler en küçük tüketim aralığında (26 094 m3 altı) 1 m3 doğal gaz için ortalama 115,6 kuruş, en yüksek tüketim aralığında (26 094 000-104 376 000 m3) ise ortalama 95,9 kuruş ödedi.

tuik2

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 29 Eylül 2016’dır.
____________________________________________________________________________________

AÇIKLAMALAR

Avrupa Birliği (AB) uyum süreci kapsamında, elektrik ve doğal gazın sanayi ve konut ayrımında nihai kullanıcı birim fiyatları, elektrik ve doğal gaz sektörünü temsil eden girişimlerden, altışar aylık iki dönem halinde AB’nin ilgili mevzuatı doğrultusunda tüketim aralıklarına göre derlenmektedir. Birim fiyatların hesaplanmasında konut ve sanayi nihai tüketicilerinin tüketim miktarları ağırlık olarak kullanılmaktadır.

(1) I. Dönem: 1 Ocak – 30 Haziran,
II. Dönem: 1 Temmuz – 31 Aralık
(2) Tüketim aralıkları (T), Avrupa Birliği elektrik ve doğal gaz fiyatlarının hesaplanmasında kullanılan          standart aralıklardır.
(3) 1 MWh = 1 000 kWh

KAYNAK : TUIK

İlginize Çekebilir

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023 resmi gazetede yayınlandı

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023 ile İlgili 29/12/2017 Tarihli ve 2017/50 Sayılı Yüksek Planlama …