Orman Ve Su İşleri Bakanlığı 44 Sözleşmeli Personel Alacak 29 Nisan – 9 Mayıs

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklere göre istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle kurumumuz tarafından yapılacak yerleştirme ile toplam 44 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

POZİSYONU İLİ ADEDİ NİTELİK KODU ÖĞRENİM DURUMU VE NİTELİKLER
MERKEZ 4 4531 Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği,
ANKARA 3 4531 Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı Ve Teknolojisi lisans lisans programlarının birinden mezun olmak.

– C#, ASP.NET MVC, Entity Framework konusunda en az 2 proje geliştirmiş olmak ve belgeleyebilmek

– CSS, XML, Javascript, HTML, XHTML, Jquery, Ajax Teknolojileri gibi Web Teknolojilerine hakim olduğunu belgelemek

– Web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olduğunu belgelemek

– PL/SQL (Oracle) ve/veya Transact-SQL (SQL Server) bilgisine sahip olduğunu belgelemek.

A) GENEL ŞARTLAR

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

– Erkek adayların askerlik durumu itibari ile askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

– Başvuruda bulunduğu görevi yerine getirmede sağlık yönünden engel olabilecek daimi hastalığı veya özrü bulunmamak.

– Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.

– Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

B) ÖZEL ŞARTLAR

2014 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak.(KPSSP3 puan türü).

Bilgisayar Mühendisliği;

  • C#, ASP.NET MVC, Entity Framework konusunda en az 2 proje geliştirmiş olmak ve belgeleyebilmek
  • CSS, XML, Javascript, HTML, XHTML, Jquery, Ajax Teknolojileri gibi Web Teknolojilerine hakim olduğunu belgelemek
  • Web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olduğunu belgelemek
  • PL/SQL (Oracle) ve/veya Transact-SQL (SQL Server) bilgisine sahip olduğunu belgelemek.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bakanlığımızda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli çalışanlar ile çalışmakta iken ayrılanlardan ayrıldıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenler tercih işleminde bulunmayacaklardır. Tercihte bulunmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılanlarla 2009/14799 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5917 sayılı Kanunun 47 nci maddesi gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

2. BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

– Adaylar Orman ve Su İşleri Bakanlığının www.ormansu.gov.tr sitesinde kendine uygun bulunan unvan için hazırlanan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra elektronik ortamda gönderecekler, çıktısı alınan başvuru formu imzalı ve fotoğraflı olarak yerleştirme işlemleri sırasında Bakanlığımıza teslim etmek üzere muhafaza edeceklerdir.

– Adaylar kendi branşları ile ilgili 3 (üç) tercih yapabileceklerdir.

– Müracaat tarihinden önce yapılan başvurular ile posta veya diğer şekilde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL YERLEŞTİRME TAKVİMİ

İlan Tarihi 26.04.2016
Başvuru Başlangıç – Bitiş Tarihi 29.04.2016 – 09.05.2016
Değerlendirme ve Sonuçların Açıklanması 10.05.2016 – 18.05.2016

3. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

– Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir.

– Bakanlığımız tarafından yerleştirilmesi yapılan adayların listesi www.ormansu.gov.tr sitesinde yayınlanacak ve bu adaylara e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.

 

İlginize Çekebilir

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Memur Alımı

1.    Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında memur olarak istihdam edilmek üzere; “657 sayılı …