Türkiye’de Rüzgârdan Üretilen Elektriksel Güç İçin İzleme ve Tahmin Sistemi Geliştirilmesi Projesi

Amacı:

Bu proje ile, rüzgar enerjisi santrallerinin (RES) Türkiye Elektrik Sistemi’ne geniş ölçekli entegrasyonunun sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, bir rüzgar gücü izleme ve tahmin sistemi geliştirilecek ve bu sistem Türkiye geneline yaygınlaştırılacaktır.

Teknik İçeriği ve Bileşenleri : Türkiye’de rüzgâr kaynağından büyük ölçekli elektrik enerjisi üretiminin gerçekleştirilebilmesi ve rüzgâr santrallerinin elektrik sistemine entegrasyonu için gerekli önlemlerin saptanması ve gerçekleştirilmesi amacıyla tasarlanan projede, izleme ve tahmin sistemi temel olarak beş alt sistemden oluşmaktadır.

  1. RES Ölçüm Alt Sistemi
  2. Rüzgâr Tahmin Alt Sistemi
  3. Rüzgâr’dan Üretilecek Olan Elektriksel Gücü Tahmin Alt Sistemi
  4. İzleme ve Tahmin Merkezi Alt Sistemi
  5. Kullanıcı Alt Sistemi

Piezo

Sistemin genel  işleyişi şu şekilde özetlenebilir:

Mevcut RES’lerden meteorolojik veriler (hız, yön, sıcaklık vb.) rüzgâr ölçüm istasyonları aracılığı ile, türbin ‘status’ durumları ise SCADA’lar aracılığıyla alınmaktadır. Ayrıca, santrallerin transformatör merkezlerine tesis edilen “Monitörler” ile güç, akım, gerilim vb. veriler anlık olarak Rüzgâr Enerjisi İzleme ve Tahmin Merkezi’ne iletilmektedir. Bu verilere ek olarak orta ölçekli sayısal hava tahmin modeli çıktıları kullanılarak her bir RES için 48 saatlik rüzgârdan üretilecek elektriksel güç tahminleri oluşturulmaktadır.

 

KAYNAK : http://www.ritm.gov.tr/aboutUs/ritm.php

İlginize Çekebilir

Türkiye’de Rüzgârdan Üretilen Elektriksel Güç İçin İzleme ve Tahmin Sistemi Geliştirilmesi Projesi

Amacı: Bu proje ile, rüzgar enerjisi santrallerinin (RES) Türkiye Elektrik Sistemi’ne geniş ölçekli entegrasyonunun sağlanması …