2013 – 2022 Yılları Türkiye İletim Sistemi Bölgesel Talep Tahmin ve Şebeke Analiz Çalışması

İlginize Çekebilir

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023