Bitirme Projeleri Sergisi 2016

afis_bps_2016Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) meslek alanındaki Elektrik, Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği disiplinlerindeki akademik çalışmaların ve buna paralel gerçekleştirilen projelerin/uygulamaların üyeler ile paylaşılması EMO’nun mesleki faaliyetler kapsamındaki temel görevlerinden birisidir. Bu bakış açısı ile; İlki 2011 yılında EMO Ankara Şubesi ve Ankara Üniversitesi tarafından, ikincisi  2012 yılında EMO Ankara Şubesi ve ODTÜ tarafından, üçüncüsü 2013 yılında EMO Ankara Şubesi ve Atılım Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından, dördüncüsü 2014 yılında EMO Ankara Şubesi ve Bilkent Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi tarafından ve beşincisi 2015 yılında EMO Ankara Şubesi ve Ankara Üniversitesi ile Çankaya Üniversitesi ilgili bölümlerinin işbirliği ile Bitirme Projeleri Sergileri düzenlenmiştir. Üniversitelerin Elektrik, Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Bölümlerinin son sınıflarında bulunan öğrencilerin bitirme projelerinin topluca sergilendiği BPS etkinliği ile mesleğe adım atan mühendislerin gerçekleştirdikleri projelerle kendilerini ifade etmelerine ve karşılıklı fikir alış verişi yapabilmelerine olanak sağlanmıştır.

Daha önce gerçekleştirilen etkinliklerde, her değerlendirmenin öznellik taşıdığı gerçeğinden hareketle; projeler derecelendirmeye ve jüri değerlendirmesine tabi tutulmayarak, başvuran her projenin sergilenmesi sağlanmıştır.

Bu yıl da EMO Ankara Şubesi sekreteryasında Ankara Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TED Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi düzenleyiciliğinde Odamıza bağlı disiplinlerde eğitim veren bütün Üniversitelerin ilgili bölümlerinde yapılan projelerin sergilenmesine olanak sağlanacaktır.

İlginize Çekebilir

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023 resmi gazetede yayınlandı

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023 ile İlgili 29/12/2017 Tarihli ve 2017/50 Sayılı Yüksek Planlama …