ETSI SR 002 211 v1.1.1 : 2002 / 21 / EC (AB) Direktifi Madde 17’ye uygun olarak; Elektronik iletişim şebekeleri, hizmetleri ile ilgili olanak ve servisleri için Standartlar ve/veya Spesifikasyonlar Listesi

İlginize Çekebilir

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023