Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Personel Alımı

Genel Müdürlüğümüze, 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 25 inci maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen nitelik ve sayıda İdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) Hava Trafik Kontrolörü ve Uçuş Tabibi” ile 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ekli 1 sayılı cetvelinde bulunan sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel pozisyon unvanlarından 4/B hizmet sözleşmeli “Uçuş Teknisyeni ve Helikopter Makinisti ” alınacaktır.

MÜRACAAT ETMEK  İSTEYENLERDE ARANILACAK ŞARTLAR

UNVANI ARANAN NİTELİKLER SAYI STATÜ
HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ 4 yıllık yükseköğretim kurumlarının Hava Trafik Kontrolörlüğü eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak veya mesleğinde tecrübeye sahip bulunmak (Sivil hava trafik kontrolör lisansı ile çalışmış olmak.). İngilizce dilinden, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (2012 Mayıs-Kasım KPDS, 2013, 2014, 2015, 2016 yıllarında düzenlenen YDS ve e-YDS) başvuru tarihi itibariyle en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca denkliği kabul edilen ulusal ve uluslararası düzeydeki sınavlardan bu puana denk puan almış olmak. 3 İHS
Ücret (Brüt):
20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 6.982,37 TL
10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 6.557,32 TL
0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 6.101,91 TL
Çalışılacak Yer:
Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya Nevşehir)
UÇUŞ TABİBİ Tıp Fakültesinden mezun olmak. 2 İHS
Ücret (Brüt):
5 yıl üzeri mesleki tecrübesi ve geçerli Uçuş Tabipliği Kursu Sertifikasına veya Hava-Uzay Hekimliği Uzmanlık Belgesine sahip olanlar:  6.982,36 TL
3-5 yıl arası mesleki tecrübesi ve geçerli Uçuş Tabipliği Kursu Sertifikasına veya Hava-Uzay Hekimliği Uzmanlık Belgesine sahip olanlar: 6.557,32 TL
0-3 yıl mesleki tecrübesi olanlar.: 6.101,91 TL
Çalışılacak Yer:
Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya Nevşehir)
UÇUŞ TEKNİSYENİ Geçerli hava aracı bakım personel lisansına sahip olmak. Bakım konusunda lisanslı olarak 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak. 3 4/B
Ücret (Brüt):
10 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 8.458,28 TL
5-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 8.024,26 TL
5 yıldan az mesleki tecrübeye sahip olanlar: 7.156,23 TL
Çalışılacak Yer:
Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya Nevşehir)
HELİKOPTER MAKİNİSTİ Geçerli hava aracı bakım personel (helikopter) lisansına sahip olmak. Bakım konusunda lisanslı olarak 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak. 3 4/B
Ücret (Brüt):
10 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 8.458,28 TL
5-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 8.024,26 TL
5 yıldan az mesleki tecrübeye sahip olanlar: 7.156,23 TL
Çalışılacak Yer:
Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, Antalya Nevşehir)

BAŞVURU

  1. Başvurular    en    geç  23.09.2016 Cuma   günü    saat    16:00    ‘a kadar http://web.shgm.gov.tr/tr/preview/5151-4b-hizmet-sozlesmeli-personel-is-basvuru-formu web adresinden yapılacaktır.
  2. Başvurusu kabul edilenlerden beyan ettikleri bilgi ve belgelerin aslı daha sonra istenecektir. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılan veya başvurusu kabul edilenlerden istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
  3. Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki İdari Hizmet Sözleşmeli ve Hizmet Sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/)web adresinde yayımlanacaktır.
  4. Başvuru sahiplerince, başvuru işlemlerinin başlamasından Genel Müdürlük tarafından göreve başlatmaya ilişkin tebligat işlemleri tamamlanıncaya kadar herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunulamaz.

 

İSTENİLEN ÖZEL BELGELER

Uçuş Teknisyeni Helikopter Makinisti Hava Trafik Kontrolörü Uçuş Tabibi
7. Hava aracı bakım personel lisansı,

8.Lisanslı olarak çalışmış olduğunu gösteren tecrübe belgesi (Daha önce çalışmış olduğunuz her kurumdan ayrı ayrı alınacak.)

7. Hava aracı bakım personel lisansı,

8.Lisanslı olarak çalışmış olduğunu gösteren tecrübe belgesi (Daha önce çalışmış olduğunuz her kurumdan ayrı ayrı alınacak.)

7.Yabancı dil belgesinin çıktısı,

8.Onaylı diploma örneği,

9.Sivil hava trafik kontrolör lisans fotokopisi (Varsa; Çalıştığı üniteye ait ilgili dereceleri gösterir belge örneği)

7. (Var ise) Uçuş tabipliği kurs sertifikası veya hava-uzay hekimliği uzmanlık belgesi

DEĞERLENDİRME

Başvuruların incelenmesi ve değerlendirilmesi sonrasında sözlü mülakat tarihi ve mülakata katılmaya hak kazanan adaylar ile ilgili hususlar Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecek olup ayrıca adaylara yazılı veya elektronik ortamda da bildirim yapılacaktır.

İlginize Çekebilir

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Memur Alımı

1.    Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında memur olarak istihdam edilmek üzere; “657 sayılı …