Aylık Arşivler : Ekim 2016

Enerji Nakil Hatları İş Güvenliği Yönetmeliği

Genel Esaslar Amaç: Madde 1- İş ve çalışma hayatını düzenleyen yasalar ve sair mevzuatın iş güvenliğine ilişkin ilgili tüm hükümlerine ek olarak, Teşekkülümüzün faaliyet konusunu oluşturan elektrik unsurunun büyük tehlike taşıyan özelliği dikkate alınarak, bu yönetmelik ŞEBEKE-TESİS işyerlerinde iş güvenliği açısından alınması gereken asgari önlemleri belirlemek amacı ile hazırlanmıştır. Kapsam: …

Devamı »

ETSI TR 102 070-2 : Elektromanyetik uyumluluk Ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Uyumlaştırılmış standartların çoklu telsiz ve birleşik telsiz ve telsiz dışı cihazlara uygulanması hakkında rehber bilgiler; Bölüm 2: Radyo frekans spektrumunun etkin kullanımı

Devamı »

ETSI TR 102 070-1 : Elektromanyetik uyumluluk Ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Uyumlaştırılmış standartların çoklu telsiz ve birleşik telsiz ve telsiz dışı cihazlara uygulanması hakkında rehber bilgiler; Bölüm 1: Elektromanyetik Uyumluluk

Devamı »