ETSI SR 002 211 v2.1.2 : Elektronik iletişim veri ağları ve hizmetler; Direktif 2002/21/EC Madde 17’ye uygun olarak standartların ve/veya özelliklerin aday listeleri

İlginize Çekebilir

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023