ETSI TR 102 070-2 : Elektromanyetik uyumluluk Ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Uyumlaştırılmış standartların çoklu telsiz ve birleşik telsiz ve telsiz dışı cihazlara uygulanması hakkında rehber bilgiler; Bölüm 2: Radyo frekans spektrumunun etkin kullanımı

İlginize Çekebilir

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023