Haberleşme

Baz İstasyonları ve Sağlık

Baz istasyonu nedir? Baz kelimesi, İngilizce Base (temel, taban, esas) kelimesinin e geçmiş şeklidir.Radyo sistemleri tek bir antenden (Verici) oluşurken; baz istasyonları hem sinyal alır, hem de sinyal gönderir yani alıcı ve verici olarak iki antenden oluşur. Tüm baz istasyonlarının kapsaması standart mıdır? Hayır;  Baz istasyonları çıkış güçleri ve hedefledikleri kapsama …

Devamı »

FDTD ve TLM Metodlarının Dikdörtgen Kesitli Dalga Kılavuzlarının Analizi Açısından Karşılaştırılması

Özet Elektromanyetik problemlerin çözümünde kullanılan güçlü sayısal tekniklerden olan Zaman Domeninde Sonlu Farklar (FDTD) metodu ve İletim Hattı Matrisi (TLM) metodu kullanılarak dikdörtgen kesitli dalga kılavuzlarının 2 boyutlu analizi yapılmıştır. Enine elektrik (TE) ve enine manyetik (TM) modları için ayrı ayrı yapılan simülasyonlar ile dikdörtgen kesitli dalga kılavuzunun rezonans frekansları …

Devamı »

X-BAR Santrallerde Ayrıntılı Döküm Sistemi

1. Genel Tanım 1.1. Amaç Ayrıntılı Döküm Sistemi (ADS) X-BAR santrallerde abonelere şehirlerarası ve milletlerarası konuşmalara ait ayrıntılı fatura vermek amacıyla tasarlanmıştır. Bunun yanısıra sistem, abone konuşmalarına ait toplam kontör değerini de verecektir. ADS yukarıda belirtilen işlevlerini yerine getirmek için X-BAR santralin bazı sinyallerini gözleyecektir. Bu sinyalleri gözlerken, mümkün olan …

Devamı »

Taç400 Santrali

Taç 400; santral, transmisyon teçhizatı, enerji kaynağı, uzak abone biriminin hepsini içeren bir yapıdır.TAÇ400, az nüfuslu kırsal bölgelerin iletişim ile ilgili sorunlarını daha ucuz ve daha kolay çözmek amacıyla tasarlanmış tümleşik bir yapıdır.TAÇ400 üç farklı kısımdan oluşur. 1.Anahtarlama Donanımı: TAÇ 400 ile farklı anahtarlama uygulamaları sağlamak mümkündür. Şu biçimlerde kullanılabilir: …

Devamı »

Dairesel Dalga Kılavuzlarının 2 Boyutlu FDTD Yöntemi İle Modellenmesi

Özet: 2 boyutlu FDTD yöntemi ile WC-94 adlı dairesel dalga kılavuzunun modellemesi gerçekleştirilmiştir. TM ve TE modu için ayrı ayrı yapılan simülasyonlar ile kılavuzun zaman ve frekans cevapları elde edilmiştir. Problem uzayı büyük ve küçük hücrelerden oluşan ızgaralara bölünerek mod kesim frekanslarının doğrulukları karşılaştırılmıştır. 1. Giriş Elektromanyetik problemlerin çözümü için …

Devamı »