İş Güvenliği ve Sağlığı

Enerji Nakil Hatları İş Güvenliği Yönetmeliği

Genel Esaslar Amaç: Madde 1- İş ve çalışma hayatını düzenleyen yasalar ve sair mevzuatın iş güvenliğine ilişkin ilgili tüm hükümlerine ek olarak, Teşekkülümüzün faaliyet konusunu oluşturan elektrik unsurunun büyük tehlike taşıyan özelliği dikkate alınarak, bu yönetmelik ŞEBEKE-TESİS işyerlerinde iş güvenliği açısından alınması gereken asgari önlemleri belirlemek amacı ile hazırlanmıştır. Kapsam: …

Devamı »