Standart ve Yönetmelikler

ETSI TR 102 070-2 : Elektromanyetik uyumluluk Ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Uyumlaştırılmış standartların çoklu telsiz ve birleşik telsiz ve telsiz dışı cihazlara uygulanması hakkında rehber bilgiler; Bölüm 2: Radyo frekans spektrumunun etkin kullanımı

Devamı »

ETSI TR 102 070-1 : Elektromanyetik uyumluluk Ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Uyumlaştırılmış standartların çoklu telsiz ve birleşik telsiz ve telsiz dışı cihazlara uygulanması hakkında rehber bilgiler; Bölüm 1: Elektromanyetik Uyumluluk

Devamı »

ETSI EG 201 730-4 : Uçbirimlerin Kamusal Telekomünikasyon Ağına erişimi; 1999/5/EC (R&TTE) sayılı Direktifin 4.2 maddesinin uygulanması; Arayüz teknik özellikleri yayınlanması için rehber bilgiler; Bölüm 4: Geniş bant çoklu ortam kablo ağ arayüzleri

Devamı »

ETSI EG 201 730-3 : Uçbirimlerin Kamusal Telekomünikasyon Ağlarına erişimi; 1999/5/EC sayılı Direktifin (R&TTE) 4.2 maddesinin uygulanması; Arayüz özelliklerinin yayınlanması için rehber bilgiler; Bölüm 3: Sayısal kablolu arayüzler

Devamı »

ETSI EG 201 730-2 : Uçbirimlerin Kamusal Telekomünikasyon Ağlarına erişimi; 1999/5/EC sayılı Direktifin (R&TTE) 4.2 maddesinin uygulanması; Arayüz özelliklerinin yayınlanması için rehber bilgiler; Bölüm 2: Analog dar bant kablolu arayüzler

Devamı »

ETSI EG 201 730-1 : Uçbirimlerin Kamusal Telekomünikasyon Ağlarına erişimi; 1999/5/EC sayılı Direktifin (R&TTE) 4.2 maddesinin uygulanması; Arayüz özelliklerinin yayınlanması için rehber bilgiler; Bölüm 1: Genel ve ortak hususlar

Devamı »