Standart ve Yönetmelikler

Savunma ve Havacılık Sanayii Performans Raporu-2019

2019 yılı Sektör Performans Raporu, SASAD tarafından hazırlanan ve tüm üye ve özel üyelerine dağıtılan ankete MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ile THY Teknik A.Ş. dahil 76 firma/ kurum tarafından verilen cevaplar kapsamında hazırlanmıştır. Önceki yıl anketine cevap veren üye sayımızın 87 ve bu yıl anketimizi cevaplamayanların genelde küçük ölçekli …

Devamı »

Enerji Nakil Hatları İş Güvenliği Yönetmeliği

Genel Esaslar Amaç: Madde 1- İş ve çalışma hayatını düzenleyen yasalar ve sair mevzuatın iş güvenliğine ilişkin ilgili tüm hükümlerine ek olarak, Teşekkülümüzün faaliyet konusunu oluşturan elektrik unsurunun büyük tehlike taşıyan özelliği dikkate alınarak, bu yönetmelik ŞEBEKE-TESİS işyerlerinde iş güvenliği açısından alınması gereken asgari önlemleri belirlemek amacı ile hazırlanmıştır. Kapsam: …

Devamı »

ETSI TR 102 070-2 : Elektromanyetik uyumluluk Ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Uyumlaştırılmış standartların çoklu telsiz ve birleşik telsiz ve telsiz dışı cihazlara uygulanması hakkında rehber bilgiler; Bölüm 2: Radyo frekans spektrumunun etkin kullanımı

Devamı »

ETSI TR 102 070-1 : Elektromanyetik uyumluluk Ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Uyumlaştırılmış standartların çoklu telsiz ve birleşik telsiz ve telsiz dışı cihazlara uygulanması hakkında rehber bilgiler; Bölüm 1: Elektromanyetik Uyumluluk

Devamı »

ETSI EG 201 730-4 : Uçbirimlerin Kamusal Telekomünikasyon Ağına erişimi; 1999/5/EC (R&TTE) sayılı Direktifin 4.2 maddesinin uygulanması; Arayüz teknik özellikleri yayınlanması için rehber bilgiler; Bölüm 4: Geniş bant çoklu ortam kablo ağ arayüzleri

Devamı »