Güneş Enerji Santrali Kurmak için Gerekli Dizayn Süreçleri

 • Bu konu 0 yanıt içerir, 1 izleyen vardır ve en son 6 yıl önce Yönetici tarafından güncellenmiştir.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #3047
  Yönetici
  Anahtar yönetici

  Lisanssız güneş enerjisi santrali yatırımı yapacak şirketler, arazi ya da çatı uygulaması için başvuruda bulunabilirler. Bunun için arazinin veya çatının bağlı bulunduğu ilgili dağıtım şirketinden çağrı mektubu almaları gerekmektedir.
  Çağrı Mektubu başvurusu için gerekli evraklar nelerdir?

  1) Güneş enerjisi santrali kurulacak alanın uygunluğunun tespiti için (arazi sınıf tespiti) arazinin bulunduğu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden marjinal tarım arazisi olduğuna dair belgenin alınması (arazi üzerine kurulması planlanan güneş enerjisi santrali tesislerinde 1 MW tesis icin santral sahasının yaklaşık 20.000 m2 olması gerekmektedir. )

  2) Bağlantı Görüşü yani hattın bağlanacağı trafo merkezi bilgisi,

  3) Tapu Belgesi,

  4) Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren tipik Tek Hat Şeması (Üretim tesisinden elektrik hattına bağlantı noktasını gösteren elektrik şeması),

  5) İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden “ÇED Muafiyet Belgesi” sunulması, Çağrı Mektubu başvurusunu takiben, dağıtım şirketi ya da ilgili Organize Sanayi Bölgesi bağlantı başvurusu olumlu olan şirketlere çağrı mektubu gönderir. Çağrı mektubu alındıktan sonra aşağıda belirtilen belgeler ilgili kurumlardan alınıp, proje onay sürecine başlanır.

  Bu süreçte onay yeri TEDAŞ Proje Tesis Dairesi Başkanlığıdır.

  Proje onay süreci için gerekli evraklar;

  a) Enerji ve Tabi Kaynakları Bakanlığı’nın bağlı bulunduğu Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nden YEGM Formu Belgesi,

  b) Çağrı Mektubu (Arazinin bağlı bulunduğu Dağıtım Şirketi),

  c) Gerekçe ve Açıklama Raporu,

  ç) Sistem Temel Bilgi Formu,

  d) Belediyeden alınacak GES Uygunluk Belgesi,

  e) İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden Tarım Görüşü Yazısı,

  f) Vekâletname,

  g) Şirketin Faaliyet Belgesi,

  h) Şirketin Vergi Levhası,

  ı) İmza Sirküleri,

  i) Projeyi imzalayacak Mühendisin “Elektrik Mühendisi” olduğuna dair belge.

  j) Kar, buz ve rüzgar yükü ile kurulacak olan güneş enerjisi teknolojisine ait aksamların statik ve dinamik yükleri etkisindeki mukavemet hesaplarının uygun bulunduğuna dair İl Özel İdaresi veya Belediye tarafından onaylanmış uygunluk yazısı (Statik proje).

  k) ENH Enerji Nakil Hattı Projesi.

  Güneş enerjisi santrali Proje Başvuru dosyasında bazı teknik hesaplamaların da yer alması gerekmektedir.

  Bunlar;

  1) Güç kaybı, gerilim düşümü ve akım taşıma kontrolünü gösterir doğru akım kablo hesapları,

  2) Panel seçim, maksimum ve minimum evirici DC giriş gerilim kontrolünü gösteren hesaplar,

  3) Gerilim düşümü, akım taşıma ve kısa devre kontrolünü gösteren, yüksek gerilim ve alçak gerilim kablo hesapları,

  4) Kısa devre hesapları,

  5) Topraklama ve paratoner tesisi hesapları,

  6) Varsa, iç ihtiyaç transformatör güç hesapları,

  7) Varsa, transformatör anma güçlerine göre kompanzasyon tesisi hesapları,

  8) Mevcutsa, aydınlatma ve acil aydınlatma hesapları, Güneş enerjisi santrali projesi için başvuru dosyasında proje paftalarının da yer alması gerekmektedir. Proje onayı için hazırlanacak dosyada yer alması gereken proje paftaları aşağıdaki gibidir;

  a) Panel, evirici ve panoların yerlerini gösteren sistem kurulum şeması,

  b) Tek Hat Şeması,

  c) Modül (fotovoltaik panel) dizi bilgileri,

  ç) Dizi elektriksel ayrıntıları(Kablo dağıtım planı),

  d) Topraklama ve aşırı gerilim koruması,

  e) Santral AC Taraf (AC Aşırı akım, koruma cihazı, konumu tipi ve değerleri),

  f) Yüksek gerilim ve alçak gerilim dağıtım vaziyet planları,

  g) Varsa aydınlatma ve acil aydınlatma tesisat planları,

  h) Varsa yüksek gerilim hücrelerinin genel görünüş ve kesit detayları,

  ı) Yangın algılama ve söndürme sistemi planları.

  Yukarıda yazan proje ve dokümanlar, çağrı mektubunun alındığı tarihi takiben 90 içerisinde TEDAŞ’a girişi yapılıp 180 gün içinde onayı alınmalıdır. Ancak onay süresinin TEDAŞ tarafından uzatılması durumunda dağıtım şirketinden 90 gün ek süre yazısı istenmektedir. Bu süre içinde onayı alınan proje ile yatırımcı tekrar dağıtım şirketine giderek onaylı projeleri ile beraber ‘Bağlantı Anlaşması’ yapar.

  Son durumda proje sahada uygulanacak duruma gelir ve kurulumunun tamamlanması ile beraber tesisin geçici kabulü için TEDAŞ ve dağıtım şirketi yetkililerinden oluşan bir heyet sahada inceleme yapar.

  Uygun bulunması durumunda yatırımcı ile dağıtım şirketi arasında imzalanan Sistem Kullanım

  Anlaşması ile yatırımcı artık dağıtım şirketi tarafından Lisansız enerji üreten bir gerçek ya da tüzel kişi ünvanı kazanır.

  Türkiye’de en büyük projelere imza atan Tekno Ray Solar, anahtar teslim güneş enerjisi santrali projelerinde sektörün lider firması olarak yatırımcılara profesyonel çözümler sunuyor. Çağrı mektubunun alınmasını takiben sunduğu ve tüm süreçleri kapsayan iş modelinin yanı sıra mühendislik çözümleri ile de sektöre ve yatırımcıya yön vermeye devam ediyor. En kaliteli santraller, en iyi ürünler ve en verimli tasarım stratejisiyle yola çıkan Tekno Ray Solar, Türkiye’nin her noktasında deneyimli kadrosu ile hizmet vermeye devam ederken, anlık uzaktan izleme ve raporlama hizmetleri ile satış sonrası hizmet desteğinde de Türkiye’de sektöre liderlik ediyor.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.