SANAYİ TESİSLERİNDE ELEKTRİK ENERJİSİNİN VERİMLİLİĞİ HAKKINDA

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #5212
  Yönetici
  Anahtar yönetici

  Enerji tasarrufu kavramı çok geniş olup, genellikle bina ve konutlar ile kişisel kullanım sırasında harcanan enerjinin israfını önlemek bağlamında tasarrufa yönelik çok güzel çalışmalar Bakanlığımız, Elektrik dağıtım şirketleri ve bazı Sivil Toplum Kuruluşları tarafından yoğun bir şekilde sürdürülmekte ve birçok tedbir ve öneriler topluma çeşitli vasıtalarla sunulmaktadır.

  TEİAŞ.’ta elektrik mühendisi ve Grup Müdürü olarak çalışmakta olmamız ve görevimiz gereği konuya farklı bir boyuttan yaklaşarak, aşağıda açıklamış olduğum tedbirlerin ülkemiz sanayisinin verimine katkıda bulunacağı kanaatini taşımaktayım.

  Bir elektrik sisteminin, can ve mal güvenliği sağlanarak zamansız elektrik kesintileri olmadan, arızasız ve hasarsız verimli bir şekilde işletilebilmesi için; Öncelikle tesisin çok iyi projelendirilip, projesine uygun verimli, kaliteli malzeme ve işçilikle tesis edilmesinin yanı sıra, kabul öncesi kontrollerinin, test ve ayarlarının tekniğine uygun olarak çok iyi bir şekilde yapılmış olması gereklidir.

  İşletme sürecinde ise, düzenli bir şekilde periyodik koruyucu bakımının yapılması ihtiyacı vardır. Projesi ve tesisi ne kadar mükemmel olursa olsun, işletmede bulunan teçhizatın mevcut performansı hakkındaki bilgiler, bu teçhizat üzerinde yapılan testlerden elde edilip, teçhizatta tespit edilen problemler zamanında giderilerek (bakım-onarım, değişim v.b. işlemler yapılarak) sistemin performansının sürekliliği sağlanmaktadır. Bunun yapılabilmesi ise programlı periyodik bakımla mümkündür. Zamanımız da arızaların, arıza meydana gelmeden önüne geçilebilmesi için, modern kontrol ve test cihazları geliştirilmiştir. Örneğin termal kameralar ile, tesisler işletmede iken herhangi bir kesinti gerektirmeden kontrol ve ölçümler yapılıp, arızalı noktalar tespit edilebilmekte ve gerekli müdahaleler derhal yapılabilmektedir. Bu tür programlı periyodik bakım sistemi ülkemizde, içerisinde Kuruluşumuzun da bulunduğu elektrik arzını sağlayan bir çok kamu ve özel sektör kuruluşunca uygulanmaktadır.

  Ancak programlı periyodik bakım uygulaması, ilgili yönetmelikler ile, can ve mal güvenliği açısından da zorunluluk arz etmesine rağmen ülkemiz genelindeki özellikle orta ve küçük ölçekli çoğu sanayi tesislerinde uygulanmamaktadır. Bakım ve kontrol yapılmadan, yıllarca sistemde kendi halinde enerji altında tutulan bu tür elektrik teçhizatı patlamaya hazır bir bomba gibidir. Telafisi mümkün olmayan yaralanmalar ve can kayıplarına sebep olabilmektedir. Ayrıca çok büyük bedelli tazminat ödemelerinin yanında, arızalanan teçhizat beraberinde diğer elektrik teçhizatına ve üretime dayalı başka cihazlara da zarar verebilmektedir. Kısacası bu konunun ihmal edildiği bir Kuruluşta, telafisi mümkün olmayan sakatlanma, can kaybı gibi müessir olayların yanında, boyutları çok yüksek olan üretim ve sermaye kayıplarının ortaya çıkması da her an mümkündür.

  Kaliteli, kesintisiz ve arz güvenirliği yüksek bir elektrik enerjisinin sağlanabilmesi için, Üretim, İletim ve Dağıtım Sisteminin iyi işletilerek tüketiciye arzı şarttır. Ancak enerji arz güvenliğinin tam anlamıyla sağlanabilmesi, güvenilir ve kaliteli bir tüketici ile mümkündür. Bu husus genellikle göz ardı edilmektedir.

  İletim ve dağıtım elektrik tesisleri statik bir sistem olup, yukarıda bahsettiğimiz gerekli bakımları yapıldığı sürece genellikle arıza üretmezler. Arızalar çoğu kez dinamik sistemler tarafından üretilmekte, yani genellikle tüketiciler kendi tesislerinde arızayı üretmektedirler. Arızalarla ortaya çıkan kendi kayıplarının yanı sıra, elektrik dağıtım sistemine olan etkileri nedeniylede hem dağıtım sistemine hem de aynı bölgeden beslenen diğer tüketici tesislerine zarar vererek onlarında üretim kayıplarına neden olabilmektedirler. Bu konuda sanayicilerimizin bilinçli olmaması az da olsa denetim ve bakım maliyetlerinden kaçınmaları, elektrik dağıtıcısı kuruluşlarca da herhangi bir yaptırımın uygulanmaması konuyu çok önemli bir verimlilik sorunu olarak önümüze çıkarmaktadır.

  Elektrik enerjisinin yoğun olarak kullanıldığı özellikle organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere, tüm üretici sanayi kuruluşlarına ait elektrik tesislerinin verimli bir şekilde işletilmesinin sağlanarak, üretim kayıplarının önlenmesi ve aynı zamanda enerji arz güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunması için; Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Dağıtım Sistemleri ile Üretici Sanayi Kuruluşlarının Elektrik Tesislerinin devreye alınışından itibaren ve işletme sürecinde, test ve kontrolleri ile planlı periyodik koruyucu bakımlarının yaptırılması, sanayicilerimizin bu konuda bilinçlendirilmeleri, uygulamanın cezai tedbirlerle zorunlu hale getirilerek sürekli takibi gereklidir.

   

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.