Etiket: BTHK

  • Baz İstasyonları ve Sağlık

    Baz İstasyonları ve Sağlık

    Baz istasyonu nedir? Baz kelimesi, İngilizce Base (temel, taban, esas) kelimesinin e geçmiş şeklidir.Radyo sistemleri tek bir antenden (Verici) oluşurken; baz istasyonları hem sinyal alır, hem de sinyal gönderir yani alıcı ve verici olarak iki antenden oluşur. Tüm baz istasyonlarının kapsaması standart mıdır? Hayır;  Baz istasyonları çıkış güçleri ve hedefledikleri kapsama alanları nedeniyle Büyük Çaplı İstasyonlar , […]