Etiket: santral

  • X-BAR Santrallerde Ayrıntılı Döküm Sistemi

    1. Genel Tanım 1.1. Amaç Ayrıntılı Döküm Sistemi (ADS) X-BAR santrallerde abonelere şehirlerarası ve milletlerarası konuşmalara ait ayrıntılı fatura vermek amacıyla tasarlanmıştır. Bunun yanısıra sistem, abone konuşmalarına ait toplam kontör değerini de verecektir. ADS yukarıda belirtilen işlevlerini yerine getirmek için X-BAR santralin bazı sinyallerini gözleyecektir. Bu sinyalleri gözlerken, mümkün olan yerlerde santralin bakımı ve işletimine […]

  • Taç400 Santrali

    Taç 400; santral, transmisyon teçhizatı, enerji kaynağı, uzak abone biriminin hepsini içeren bir yapıdır.TAÇ400, az nüfuslu kırsal bölgelerin iletişim ile ilgili sorunlarını daha ucuz ve daha kolay çözmek amacıyla tasarlanmış tümleşik bir yapıdır.TAÇ400 üç farklı kısımdan oluşur. 1.Anahtarlama Donanımı: TAÇ 400 ile farklı anahtarlama uygulamaları sağlamak mümkündür. Şu biçimlerde kullanılabilir: Anadolu santralı (max. 407 abone […]